SGK, Fizik Tedavi Hastalarının Her Masrafını Karşılamayacak

(Bursa Escort) — SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde yaptığı değişiklikle fizik tedavi hastalarının her masrafını karşılamamaya başladı. Uygulama, bir çok hastayı mağdur etti.

Fizik tedavi hizmetlerini tertip eden Sıhhat Uygulama Tebliğinde (SUT) fizik tedavi ve rehabitilitasyon hizmetleriyle alakalı 10 ayda yapılmış var olan 6 kocaman değişiklik hastaları mağdur etti Rehabilitasyonu kısıtlanan veya SOSYAL GÜVENLIK KURUMU kapsamı dışarısında bırakılanlar aralarında felç MS parkinson beyin hasarı benzeri pekçok rahatsızlık bulunuyor

HASTA AMELİYATA CEZALı EDİLİYOR

Türkiyede fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verici kurumların kapasitesi hasta olanların hakikat ihtiyacını karşılamaya yetmiyor Kamu ve özel hastanelerde toplamında bin 750 yatak var Oysa 10 bin fizik tedavi ve rehabilitasyon yatağına gereksinim duyuluyor Bu sebeple hastalar bilhassa yatarak tedavi olabilmek amaçlı çok uzunca zaman sıra beklemek zorunda kalıyor Hal böyleyken Toplumsal Güvenlik Müessesesinin ( SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ) tedavi ve rehabilitasyonunu karşıladığı hastalıkları kapsamı dışına bırakması ve kısıtlar getirmesi hasta olanlarda kritik sorunlar yaratıyor
Türkiye Fizyolojik Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkanı Profesyonel Dr Ayşegül Ketenci fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının kocaman çoğunluğunun hastanın cerrahiye gitmesini engelleyen tedaviler meydana geldiğini söylüyor SGKnın operasyonunu ödediği birçok hastalığın fizyolojik tıp ve rehabitilasyonla tedavi edilmesini engellediğini belirten Ketenci Her değişiklikte tediye dışarısında olan hastalıkları yeniden kapsaması amaçlı uğraşıyoruz Biz uğraşırken bakıyoruz ki bu defa bir yabancı rahatsızlık listeden çıkarılmış Sıhhat siyasetleriyle çelişiliyor Sözgelişi sıhhat bakanlığı bir taraftan obeziteyle uğraş yazılımları yaparken başka taraftan obezite rehabilitasyonu listeden çıkarılıyor diyor

HASTALAR KENDİ CEPLERİNDEN ÖDÜYOR

Başarısız bel cerrahisi ve ağrıları sebebinden morfin bağımlısı olmuş yeniden yabancı operasyonlar sebebinden eklemleri bozulan birçok hastaya da destekçi olmaya çalıştıklarını ifade eden Ketenci Kireçlenme tenisçi dirseği topuk dikeni sırt ağrısı ayak bileği burkulması yabancı eklem bozukluklukları benzeri birçok problemi yer alan hastalar bizzat ceplerinden tediye uygulamak zorunda bırakıldı Bizim hastalarımız ağrılı ve özürlü Bu sebeple hayat kalitesi çok etkilenen hastalar Doktorlar olarak biz hastalarla karşı karşıya kalıyoruz geçtiğimiz yıl benzer rehabilitasyonu alan hastaya bu yıl geldiğinde hükümet ödemiyor demek zorunda kalıyoruz İster istemez bir sürtüşme oluyor diyor

HASTALAR MAĞDUR

Genel Sıhhat Sigortası Evrensel Müdürü İsmet Köksal ile Sıhhat Hizmetleri Ev Başkanı Erman Ceyhanın ortopedi uzmanları meydana geldiğini anımsadan Fizik Tedavi ve Rehabititasyon İşletmecileri Derneği Başkanı Köksal Holoğlu Mesleksel taassuba kurban gidiyoruz Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları hemen hemen SOSYAL GÜVENLIK KURUMU kapsamından çıkarıldı Bu uygulamalarla birden pek hasta mağdur oluyor Sözgelişi fibromiyalji obezite rehabilitasyon programına süren kronik ağrılı hastalar çözümsüz ilaç tedavilerine cezalı edildi Engellemeler fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti alamayanları ortopedi ve beyin belediye hudut cerrahisine yönlendiriyor Kamudan hizmet alamayan hastalar özel müesseselere gelirdi Sınırlamalar sebebinden bize de gelemiyor Ameliyatları olmaları gerekmektedir Özetle esasında bir rant yaratılıyor diyor

ADIM ADIM YAPILAN TÜM DEĞİŞİKLİKLER

10 Nisan 2014

Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi ve bir fizyoterapist (A) grubundaki işlemlerden gündelik en pek 8 (A) ve (B) grubundakinden işlemlerden gündelik 12 hastaya bakabilecek Uzman hekimi (C) grubundaki işlemlerden gündelik en pek 32 (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise en pek 64 hastaya bakabilecek

01 Mayıs 2014

Bu genelge ile hekim baş gündelik 16 oturum olarak uygulanabilen A grubu kotası yarısı yarıya başka bir deyişle 8e düşürüldü

25 Temmuz 2014

Serebral palsi hastalarının özel müesseselerden alacağı tedavi hizmeti bu defa tüm ömür süresince 60 seansla sınırlandırıldı SUT kamuyla özel müesseselere benzer paket maliyeti verse de özel sıhhat müesseselerine oturum sınırlaması getirdi

01 Ekim 2014

Fibromiyalji obezite kronik ağrılar benzeri toplumda çok sık sık görülen tıbbi tanılara ilişkin tedaviler SOSYAL GÜVENLIK KURUMU kapsamından çıkarıldı A grubundaki Parkinson MS felç serebral palsi benzeri pekçok ciddi ve kısıtlayıcı rahatsızlığı bulunanların tedavi imkanları bu SUT değişikliğiyle birkez daha kısıtlandı 16 yaş ve altı amaçlı 90 16 kaya üstü amaçlı yıllık 30 seansın ödenmesine hüküm verildi

24 Aralık 2014

16 yaş üstü serebral palsi tanılı hasta olanların 30 oturum üstünde yalnızca kamuda hizmet alabilmesini özgür bıraktı

18 Şubat 2015

Ortopedik bel boyun ağrıları kireçlenmeler ve romatizmal sıkıntıların tedavileri amaçlı yıllık oturum kısıtlamaları kaldırıldı

HASTALAR FAZLADAN PARA HARCIYOR

SGKnın nihai yıllarda yaptığı yenilemeler pekçok meydanda hasta ve yakınlarının bizzat bütçelerinden fazladan harcama yapmasını gerektiriyor Sözgelişi geçtiğimiz aylarda bilhassa kalp ve damar beyin girişimlerinde kullanılan malzemelerin ücretlerini düşürmesi bunun için yanit şirketlerin da malzeme vermeyi reddetmesi bazı teşhis tedavi ve ameliyatları durma noktasına getirmişti Yeniden yakın sürede yapılmış var olan bir değişiklikle obezite ameliyatları özel operasyonlar statüsüne alındı Başka Bir Deyişle Sıhhat Bakanlığı hastanelerinde ameliyat olanlar hiçbir ek para ödemezken tıp fakültelerinde yaptıranların binlerce liralık katkı hissesi ödemesi gerekiyor

HASTA AMELİYATA MAHKUM

Fizik rehabilitasyonun kapsam dışı bırakılması sebebi ile ameliyat olmadan tedavi olabilecek hasta olanların da operasyona cezalı edildiğini destekleyen profesyoneller bunu sıhhat tarafından kritik sorunlar yaratabileceğine uyarı çekti Köksal Holoğlu da Farklılıklar özel sıhhat kuruluşlarının tedavi kapasitelerini yarısı yarıya düşürdü Ne var ki kamu hastanelerinde de kapasite arttırmadı Kısıtlamalarla tasarruf yapılırken ortopedi ve beyin cerrahisinde SGKnın fiyatları ne civarı arttı heyecan ediyorum? dedi